Jdi na obsah Jdi na menu
 


Azavak je velmi zajímavé plemeno, ale troufnout si charakterizovat všechna jeho specifika není tak jednoduché. Proto byl zařazen do této kapitoly článek zkušené a dlouholeté chovatelky Dany Kupkové, aby všem návštěvníkům stránek přiblížil toto nádherné a velmi specifické plemeno.

Azavak je přírodní plemeno. Pro přírodní plemena obecně jsou charakteristické tyto znaky povahy: plachost, malá cvičitelnost, averze vůči nucení, nedostatek soustředění, nevázané lovecké pudy, averze vůči drilovému cvičení, vysoká inteligence, výborná paměť, vysoká schopnost řešit problémy (až na složitější nákupy a řešení kvadratických rovnic). Z toho vyplývá, že psi přírodních plemen, to nejsou psi pro každého - pouze pro: zodpovědné informované obětavé milovníky psů.

plachost

Tím není myšlena labilní nervová soustava, ale spíš opatrnost a nedůvěřivost jak k cizím lidem, tak i ke všemu novému a neobvyklému. Bez této opatrnosti by polovolně žijící pes ve své domovině nepřežil.

malá cvičitelnost

U přírodních plemen se udává, že jsou obtížně cvičitelná. Je to ale spíš otázka použité metody a motivace. Azavak není německý ovčák ani pudl - nátlakové metody u něho nezabírají, spíš naopak. Azavaka musí cvičení bavit - pak se vše naučí velmi rychle. Pokud k dobré motivaci přidáme laskavost a důslednost, bude i poslušný. Pro šikovného cvičitele, který rozumí psímu chování, je radost cvičit s azavakem a něco ho učit. Podle mých osobních zkušeností je azavak velice chápavý a mnohé cviky se naučí dokonce rychleji, než jiná tzv. "lehce cvičitelná" plemena používaná pro služební výcvik. Každodenní zábavné cvičení spojené s hrou a odměnami je prospěšné pro obě strany - psa i jeho majitele. Utužuje vzájemný vztah, majitel se tak učí porozumět psímu způsobu myšlení a chování. Pes se na takovéto cvičení velmi těší - je to pro něj vítané zpestření života. Asi nejvhodnější je pro azavaka výcvik agility, protože metodika výcviku je založena výhradně na pozitivních metodách.

averze vůči nucení

Zvlášť štěňata jsou na to velmi citlivá, těžko si zvykají na obojek, na vodítko, těžko snášejí jakékoliv omezování svobody. Násilím se ničeho nedosáhne, je třeba velké trpělivosti. V žádném případě nelze použít donucovací metodu při učení. Učit pouze hrou a na pamlsky. Donucení - např. stlačení zádě při povelu "sedni" chápe azavak jako velice nepříjemné, takže ho použijeme jen jako trest při neuposlechnutí naučeného povelu "sedni", ale ne při jeho učení.

nedostatečné soustředění

Azavak je velice roztěkaný, neustále pozoruje své okolí, aby mu nic neuniklo, vše ho zajímá - ne jen jeho pán a cvičitel. Soustředění se ale dá naučit a vytrénovat - např. viz. metodika výcviku agility.

nevázané lovecké pudy

Pronásledování všeho, co se hýbe, je azavakovi vrozené, je to jeho přirozená potřeba. Je velmi těžké až nemožné dosáhnout v tomto směru stoprocentní poslušnosti. Za pronásledování zvěře není možné psa trestat. Řešením je výcvik na dlouhé šňůře, pouštět psa jen na bezpečných místech, vidět zvěř dřív než on a včas ho přivolat. Vrozený pud pronásledování kořisti si azavak může vybít na dostihové dráze - při klasických dostizích nebo při coursingu.

averze vůči drilovému cvičení

Nejen učení musí azavaka bavit, ale i každé cvičení. Po azavakovi nemůžete chtít, aby 10x za sebou splnil povely sedni, lehni, stůj. Skupinové cvičení základní poslušnosti na kynologickém cvičišti azavaka většinou nenadchne. Cvičení musí být pestré, zajímavé, s přestávkami vyplněnými hrou. Takové cvičení azavak miluje a těší se na něj.

vysoká inteligence - výborná paměť - vysoká schopnost řešit problémy

Inteligence azavaka se vyznačuje schopností řešit problémy po svém a k svému prospěchu - je to důsledek dlouhého vývoje v jeho domovině, kde se musel spolehnout především jen na sebe. Přírodní plemena svou inteligencí vynikají nad všemi ostatními více prošlechtěnými plemeny psů. Ale pozor! Vysoká inteligence psa nebývá pro majitele vždy výhodou. Mnohem lépe každý zvládne hloupého psa. Hloupý pes "nezlobí". Chytrý pes má vysokou potřebu stále nových dojmů, zážitků, vyžaduje pestré zaměstnání. Pokud mu to vše majitel v dostatečné míře nezajistí, bude se pes nudit a bude nucen si zajistit uspokojení svých psychických potřeb sám - např. útěky, touláním, vymýšlením všelijakých "lumpáren" atd. Výborná paměť může být pro majitele také nevýhodnou vlastností. Stačí jedno selhání nervů (vašich), jedno hrubé zacházení či potrestání tzv. "se zpožděním" (tj. jinak než přímo v okamžiku nežádoucí činnosti - psi si uchovávají povědomí o určitém vlastním činu jen 1/2 až 2 vteřiny - tzn. že pes nechápe, že je trestán za něco, co spáchal před pěti minutami (o půlhodině či půldni ani nemluvě)) a chování psa je tím poznamenáno na několik let i na celý život. Azavak má i výbornou paměť prostorovou a orientační. I když uteče, nikdy nezabloudí, nikdy se neztratí. Vrátí se vždy na místo, odkud utekl a to třeba i z úplně opačné strany. Pamatuje si ale také lákavou mršinu nebo smetiště s kostmi ze zabijačky, kolem kterého jste šli před týdnem a když si usmyslí, odskočí si ho zkontrolovat, i když tentokrát jdete úplně jinou cestou.Velmi dlouho si pamatuje i osoby, se kterými se jednou spřátelil (ale i znepřátelil.). Štěňata, která odcházejí do světa v 9ti týdnech věku, bezpečně poznají svého chovatele i v dospělosti. Schopnost řešit problémy také každý majitel nehodnotí kladně. Řešit problémy, to znamená např. rychle přijít na to, jak se otvírají dveře, že koš na odpadky se dá otevřít sešlápnutím pedálu apod. Ale kdo dovede inteligenci svého psa ocenit a těšit se z ní, koho baví vymýšlet svému psovi zábavu, učit ho různé kousky, koho baví přemýšlet, jak svého psa přelstít, místo aby ho fyzicky trestal, ten bude azavakem nadšen a nikdy se s ním nebude nudit. Kdo jednou žil s azavakem a zamiloval si ho, tomu se pak zdá každé jiné plemeno nezajímavé. Azavak žil odjakživa po staletí v nejužším kontaktu se svým pánem, svou rodinou. Spal se svým pánem ve stanu, nezřídka i pod stejnou pokrývkou, účastnil se her dětí, všude svou rodinu doprovázel. Úzký vztah k pánovi a k jeho rodině je v povaze azavaka pevně zakotven.

Proto je azavak:
- mimořádně milý rodinný pes, přítulný, mazlivý a hravý
- má vynikající vztah k dětem
- velmi pevný vztah k členům rodiny (nemůže proto v dospělosti měnit majitele)
- má potřebu být neustále se svými lidmi.

Než se rozhodnete opatřit si štěně azavaka, dobře uvažte, zda jste ochotni a schopni věnovat štěněti maximum času, zda jste ochotni překonat svoji pohodlnost při výchově štěněte.Spousta lásky, trpělivosti, mazlení, her a dobré krmení - to zdaleka nestačí. U azavaka je nesmírně důležitá dobrá socializace. V období tzv. "vtišťovací fáze", která trvá přibližně od 3 do 16ti týdnů věku, se rozhodujícím způsobem formuje budoucí povaha a chování dospělého psa. Je třeba využít každého dne a štěně seznamovat s cizími lidmi, dětmi, cizími psy, domácími zvířaty, ruchem ulice, různým prostředím.... Ideální jsou přeplněná tržiště, parky ve velkých městech, kde se scházejí pejskaři a volně pobíhají samí hodní psi... Je možné, že u vás vyrostlo už několik psů jiných plemen bez této intenzivní speciální výchovy a přesto z nich byli ideální a bezproblémoví společníci. U azavaka je to jiné. I když má štěně po předcích vrozenou výbornou povahu, bez dobré socializace z něho ideální společník nebude.

Jak takový dobře socializovaný azavak vypadá? Bez obav ho můžete pustit v kterémkoliv velkém parku - s cizími psy se nepere, nehoní běžce, lidí si nevšímá. Na výstavě se chová suveréně, nechá se od rozhodčího prohmatat, prohlédnout si zuby. Doma sice hlídá, ale když pozvete návštěvu dál, za chvíli se uklidní a většinou se nechá i pohladit. Neloví slepice, nehoní ovce, kamarádí s rodinnými kočkami... Bez problémů cestuje s vámi autem, vlakem, autobusem i tramvají, můžete ho brát všude s sebou. Jistě stojí za to obětovat maximum, každý den se štěněti do jeho 4 měsíců intenzivně věnovat a pak se třeba i 15 let těšit z vynikajícího společníka.

Dana Kupková


(převzato z www.azavakh.eu)